Het belang van de preventie en hantering van stress is vandaag de dag duidelijker dan ooit. We zien veel ziekteverzuim of dreigende uitval bij bijna alle organisaties en dit kost naast veel persoonlijk leed, ook enorm veel geld. Zeker in deze tijd, na reorganisaties en bezuinigingen is op veel werkplekken de rek en de fut eruit en ervaren veel mensen werkstress. Wat is stress?stress

Stress zal optreden wanneer in een bepaalde situatie de druk en de beschikbare resources niet meer in balans zijn. (Cranwell-Ward en Abbey).

Het verschil met spanning is dat spanning een korte, hevige verstoring in het evenwicht tussen de belasting en belastbaarheid is, waarbij na een periode van rust en ontspanning een terugkeer in evenwicht volgt. Gezonde spanning heeft fysiek en psychisch een gunstige werking op de mens. Het houdt de mens alert en actief, werkt prestatieverhogend en is tevens goed voor een optimaal werkende hormonen huishouding. Te weinig spanning leidt tot lagere prestaties, verveling en demotivatie terwijl een gemiddelde spanning juist tot de beste prestaties kan leiden. Bij langdurige (chronische) spanning, d.w.z. dat er geen terugkeer in evenwicht volgt waardoor een permanente verstoring optreedt, spreekt men van stress.
Bij stress heeft men niet langer het gevoel tegen de aan hem gestelde eisen of de hoge eisen die hij aan zichzelf stelt te voldoen. Langdurige overmatige stress kan, behalve somatische symptomen (b.v. hartkloppingen), gedragssymptomen (b.v. slaapproblemen) en psychologische symptomen (b.v. onzekerheid) leiden tot burnout of bore-out. Spanning, stress of burnout kunnen zowel ook door privé omstandigheden ontstaan als ook door de werksituatie. Een combinatie hiervan maakt het alleen maar ernstiger.

Wat kunnen we hieraan doen?

Met behulp van een stressprofiel kunnen we zowel werk- als prive-gerelateerde stress opsporen. Waar komt het door? Er worden 11 stressfactoren gemeten. Ook wordt de toegepaste “copings”methode wordt ook in beeld gebracht (deze is persoonsafhankelijk) en er worden handvatten gegeven om de ervaren stress beter aan te pakken. Door middel van coaching leren mensen de symptomen beter te herkennen en hun copings resources beter aan te spreken. Hierdoor vermindert de kans op uitval en herstellen mensen sneller. Het stressprofiel is makkelijk af te nemen, en kan in individuele trajecten, maar ook in groepstrainingen worden toegepast.