Hieronder delen wij een aantal testimonials (ervaringen) van onze klanten en cliënten:

“Via via kwam ik bij VPSolutions terecht nadat de bank, waarvoor ik als Finance Manager 20 jaar in binnen-en buitenland werkte, stopte met haar activiteiten. Bij VPSolutions heb ik m’n (professionele) hart uitgestort en Elles en Jan namen alle tijd om mijzelf en mijn sterke/zwakke kanten te leren kennen bij de zoektocht naar een nieuwe en passende uitdaging.

Met diverse tools, trainingen en gerichte vragen werd steeds duidelijker welke richting ik op wilde gaan, van het kweken van knoflook of werken bij een Goede Doelen Stichting tot zelfstandig interimmer een eigen klantenkring opbouwen. Het was bijzonder om met de hulp van VPSolutions in vrij korte tijd m’n eigen competenties en mogelijkheden te ontdekken en koos ervoor om dicht bij mezelf te blijven en als interim finance professional verder te gaan, ben ik heel gelukkig mee!

Een treffende poster bij VPSolutions viel mij direct op: ‘Voor hen die willen is niets onmogelijk’ en daar kom je vrij snel achter als VPSolutions je in die zoektocht naar een passende match begeleidt.”

Michiel Crijns,
Finance Consultant


“Al meer dan 10 jaar werkt Shell in Nederland samen met VPSolutions in de begeleiding van haar boventallige medewerkers.

VPSolutions is voor Shell een partner, omdat VP werkt met professionals, die de professionele kennis en kunde, samen met een dosis ervaring, op een individuele wijze aanbiedt aan haar kandidaten. En dat is precies wat wij onze medewerkers, waarvan wij afscheid moeten nemen, willen aanbieden.

Want iedere medewerker is uniek en komt met specifieke aandachtspunten waaraan tijdens een outplacement traject gewerkt kan worden.

Als opdrachtgever ervaar ik het contact met VP Solutions als professioneel en prettig. Mede op basis van de jarenlange samenwerking, maar ook de oprechte interesse van beide partijen in de medewerker die voor outplacement in aanmerking komt, is het gemakkelijk schakelen met elkaar. VP Solutions is voor mij een belangrijke partner in onze missie om medewerkers ‘van werk naar werk te begeleiden’.”


Joyce van Abeelen
Manager Transition Support Center
Shell Nederland BV


 “Ik werk nu al zo’n 10 jaar samen met Elles en je zou dus kunnen concluderen dat er sprake is van een bijzondere werkrelatie tussen ons. En dat is ook zo. We hebben intensief met elkaar samengewerkt tijdens mijn Shell-HR tijd en dat partnership zetten wij gelukkig ook nu nog dagelijks voort, nu ik werk voor de TU Delft. Ook weer in een HR rol.

Zowel bij Shell als ook bij de TU begeleid ik vanuit een coördinerende / mobiliteitsachtige omgeving individuele medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe toekomst. Soms gedwongen, soms ook niet. Soms ook moet er een brug worden geslagen en is het belangrijk dat een medewerker eens diep in de spiegel kijkt. Op zoek naar zichzelf en op zoek naar een antwoord op de vraag: wat wil ik nou eigenlijk? Soms ook is er sprake van een diepe put en zal de begeleiding daarop moeten worden afgestemd. Elles doet dat. Zij werkt niet vanuit een procesgedachte, zoals bijvoorbeeld zovele loopbaancoaches. Elles zet de persoon centraal en bouwt haar begeleiding daaromheen. Of het werkt? Nou en of.  Het werkt prima. We bereiken samen geweldige resultaten. Samen dus, want daar gaat het om. Ik vanuit het werkgeversperspectief en Elles vanuit haar ‘vakmanschap’. Elles is een vakvrouw, met een geweldig hart en een tomeloze energie. Zij is een geweldig mens om mee samen te werken. Dat geldt overigens ook voor haar medewerkers.

Ik hoop nog lang met haar te mogen samenwerken: in het belang van de medewerker en in het belang van de uiteindelijke opdrachtgever, want die heeft baat bij een medewerker die weer op zijn/ haar poten staat en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.”

 

Jeroen Riemeijer
HR manager / mediator / columnist
http://nl.linkedin.com/pub/jeroen-riemeijer/7/80b/817


“Ik heb met VP Solutions twee trajecten doorlopen: mijn kennismaking met VPSolutions was een MT wat als het spreekwoordelijke los zand aan elkaar hing: geen gelijke belangen, geen onderlinge hulp, ieder overleefde. Na met VPSolutions aan de slag te zijn gegaan kenden we elkaar en waar we voor stonden beter en begrepen we wat ons ieder, maar vooral ook wat ons als MT dreef en wat we voor de organisatie als totaal betekenden. En dat niet door een “hoera moment” te agenderen, maar als resultaat van zorgvuldig en veilig jezelf laten zien aan elkaar en als groep er weer “te staan”. Het daaruit voortkomende committment is nog iedere dag merkbaar, en dat terwijl het ruim 3 jaar geleden is en het MT van nu een heel andere samenstelling kent. Duurzaamheid dus.”

“Een tweede traject is een persoonlijke coaching. De heel persoonlijke benadering waarbij vorm en inhoud voortdurend werden afgestemd op de situatie werken heel goed. Geen “off the shelf” aanpak, maar een die bij mij de kern heeft geraakt. Ik ben er, voor mezelf en anderen, een ander mens door geworden waarbij voor mij waardering, respect en veiligheid heel goed kunnen samengaan met ambitie en resultaat. Nog steeds zie en spreek ik de mensen van VPSolutions en iedereen die daar binnenkomt regelmatig en zo is een nieuw netwerk ontstaan dat prive en zakelijk zeer aangenaam is. “

Directeur bij Automatiseringsbedrijf 


“VPSolutions heeft mij, na overtollig verklaard te zijn, bijgestaan in het vinden van nieuw werk. VPSolutions heeft dit op een professionele en tegelijkertijd persoonlijke manier aangepakt. Door positieve motivatie en een theoretische onderbouwing van de fase en gevoelens waarin ik in/mee zat kon ik beter begrijpen en accepteren wat er met mij gebeurde. Door structuur in het solliciteren te brengen waren mijn dagen gevuld en was ik in staat om steeds beter naar mijn ideale baan te zoeken. Het vinden van die baan is gelukt in de door VPSolutions voorspelde tijdspanne. VPSolutions was voor mij een vangnet en heeft mij het vertrouwen gegeven om mijn eigen richting te volgen.”

Job de Braak

 

 

“De gesprekken met Elles hebben me behoorlijk geprikkeld en haar vragen en inzichten hebben me direct of indirect verder geholpen in mijn dagelijkse leven. We hebben vooral praktijkvoorbeelden gebruikt uit mijn zakelijke en privéleven, en de inzichten uit de gesprekken heb ik in de weken volgend op onze gesprekken meteen in de praktijk gebracht. Door de persoonlijkheidsanalyse heb ik geleerd beter te onderkennen waar mijn kracht ligt en hoe ik die kan gebruiken om mezelf te onderscheiden en om mezelf handig te positioneren in voor mij moeilijke of nieuwe omstandigheden. Ik raad iedereen aan dit te doen; een goed coachingstraject brengt je op een hoger niveau!”

Frank Verdouw
Group Financial Controller, CRH Europe Products & Distribution

CRH (www.crh.ie) is een wereldwijde leverancier van bouwmaterialen en in veel landen marktleider in de markten waar ze actief is. CRH heeft een strategie die gericht is op optimale prestaties en constante groei.


 

“Ik hoorde, via via, over de individuele aanpak van VPSolutions en vroeg mijn werkgever of het niet mogelijk was me een dergelijk programma aan te bieden, omdat we er beiden uit waren dat ik niet meer met plezier naar mijn werk ging. De doelstelling van het programma was het verduidelijken van mijn toekomstkeuze. Het eindigde verrassend; met een nieuwe baan bij een andere werkgever!”

Kwaliteitsmanager en Teamleider Ondersteuning, Dienst Automatisering, Overheid


“VPSolutions heeft me op een fantastische manier geholpen inzicht te krijgen in waar ik goed en ben en ook nog energie uit krijg. Dat maakte het mogelijk om de switch te maken naar een echt andere carrière. Na jaren in het bedrijfsleven heb ik de stap genomen om het onderwijs in te gaan. Geweldig. Bovendien is VPSolutions een club mensen die met hart en ziel steeds voor me klaarstonden. “

Leraar Hogeschool