Let’s work it out

Mediation

Soms ontstaan er situaties die ‘gewoon’ opgelost moeten worden omdat ze doorwerken in de samenwerking ofwel de samenwerking zelfs onmogelijk maken. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen: “van conflict naar contact”. 

VPSolutions zorgt voor mediation zodat ‘partijen’ op vrijwillige basis met elkaar in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Dit gebeurt onder leiding van een mediator. Belangrijk daarbij is dat ‘partijen’ bereid zijn om toe te werken naar een oplossing, hetgeen af en toe wat water bij de wijn vereist.

Alle relevante onderwerpen komen in vertrouwelijkheid op tafel komen, met als doel een oplossing die door alle betrokkenen als acceptabel wordt aangemerkt.


Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar. Hij is een specialist in de begeleiding van onderhandelingen. Hij gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. Een mediator oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben.

– Rijksoverheid.nl
Jeroen Riemijer is mediator bij VPSolutions. Jeroen is in hart en nieren een specialist op het gebied van creëren van oplossingen voor werk gerelateerde situaties en alle gevolgen die daar uit zouden kunnen voortvloeien. Hij zorgt voor rust en geeft duidelijk richting. Nooit gedwongen, maar met zelfinzicht en in samenwerking. 


Meer informatie over de regels mediation kun je lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-mediation-inzetten-in-plaats-van-een-rechtszaak-beginnen