Particulieren, HR managers, CEO’s en afdelingsmanagers benaderen ons met een vraag die op dat moment altijd een uitdaging is waar zij voor staan. Dit kan een reorganisatie zijn met gedwongen ontslagen, waarbij we ons programma Careerswitch (Discover opportunities) inzetten. Dit mogen we o.a. doen voor Shell Nederland in hun transitie.

Dit kan ook een particulier of HR manager zijn die voor zichzelf/de medewerker het roer in handen wilt nemen om te kijken wat zijn/haar mogelijkheden zijn (arbeidsmobiliteit), waarbij het Vital Career Programma (Uncover yourself) kan worden ingezet. Dit doen we o.a. voor Siemens, CRH, Faring Well en vele particulieren. Als een omslag in de cultuur gewenst is, naar aanleiding van marktverandering, fusies, overname of “de tijd” worden we benaderd, vaak door de directie of HR manager om de cultuur in beeld te brengen en de gewenste verandering mee vorm te geven. Wij zetten dan Teamtrainingen in. Al onze programma’s zijn maatwerk, we komen graag praten met je om te kijken wat een mogelijke oplossing is voor jouw uitdaging!