For Life & Work

Haal er uit wat er in zit. Uncover yourself!

Of het nou gaat om loopbaan, arbeidsmobiliteit, persoonlijke coaching of een teamtraining wij zorgen ervoor dat de schil wordt verwijderd en jij alle energie krijgt die in jezelf, jouw team of jouw bedrijf zit! VPSolutions is een bedrijf met een rijk verleden op het gebied van coaching en wij zetten onze ervaring op de meest creatieve manier in om maximale resultaten te behalen.
Very personal services:Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op, stuur een bericht naar info@vpsolutions.nl of bel: 071-220 3033

Waarom VP?

 • Astrid Wassenaar, BelevingsStrateeg
  "Mooi om te ervaren hoe een groep mensen die elkaar niet kennen, in een compacte sessie zulke nuttige, rake en betrokken feedback kan geven om zo te komen tot ieders prachtige eigen merk!"
  Astrid Wassenaar, BelevingsStrateeg
 • Astrid Wassenaar, Experience Strategist
  "It's nice to experience how a group of people who don't know each other can give such useful, good and relevant feedback in a compact session in order to arrive at everyone's wonderful own brand!"
  Astrid Wassenaar, Experience Strategist
 • Job de Braak
  “VPSolutions heeft mij, na overtollig verklaard te zijn, bijgestaan in het vinden van nieuw werk. VPSolutions heeft dit op een professionele en tegelijkertijd persoonlijke manier aangepakt. Door positieve motivatie en een theoretische onderbouwing van de fase en gevoelens waarin ik in/mee zat kon ik beter begrijpen en accepteren wat er met mij gebeurde. Door structuur in het solliciteren te brengen waren mijn dagen gevuld en was ik in staat om steeds beter naar mijn ideale baan te zoeken. Het vinden van die baan is gelukt in de door VPSolutions voorspelde tijdspanne. VPSolutions was voor mij een vangnet en heeft mij het vertrouwen gegeven om mijn eigen richting te volgen.”
  Job de Braak
 • Job de Braak
  “After being declared redundant,VPSolutions assisted me in finding new work. VPSolutions tackled this in a professional and at the same time a personal way. Through positive motivation and a theoretical underpinning of the phases and feelings I had, I was able to better understand and accept what happened to me. By putting structure in applying for jobs, my days were filled and I was able to search for my ideal job more and more. Finding that job was successful in the time frame predicted by VPSolutions. VPSolutions was a safety net for me and gave me the confidence to follow my own direction.”
  Job de Braak
 • Frank Verdouw Group Financial Controller
  “De gesprekken met Elles hebben me behoorlijk geprikkeld en haar vragen en inzichten hebben me direct of indirect verder geholpen in mijn dagelijkse leven. We hebben vooral praktijkvoorbeelden gebruikt uit mijn zakelijke en privéleven, en de inzichten uit de gesprekken heb ik in de weken volgend op onze gesprekken meteen in de praktijk gebracht. Door de persoonlijkheidsanalyse heb ik geleerd beter te onderkennen waar mijn kracht ligt en hoe ik die kan gebruiken om mezelf te onderscheiden en om mezelf handig te positioneren in voor mij moeilijke of nieuwe omstandigheden. Ik raad iedereen aan dit te doen; een goed coachingstraject brengt je op een hoger niveau!”  
  Frank Verdouw Group Financial Controller
  CRH Europe Products & Distribution
 • Frank Verdouw Group Financial Controller
  “The conversations with Elles have really stimulated me and her questions and insights have helped me directly or indirectly in my daily life. We mainly used practical examples from my business and private life, and I immediately put the insights from the conversations into practice in the weeks following our conversations. Through the personality analysis I have learned to better recognize where my strength lie and how I can use them to distinguish myself and to position myself conveniently in circumstances that are difficult or new for me. I advise everyone to do this; a good coaching process takes you to a higher level!”  
  Frank Verdouw Group Financial Controller
  CRH Europe Products & Distribution
 • Goede onderwerpen, brede content, deskundige coaches.
 • De diversiteit van de onderwerpen en tijd tussen de verschillende meetings. De kwaliteit van de trainers.De diversiteit in de groep deelnemers.
 • Het helpt me bij het vormgeven van mijn plannen en volgende stappen
 • Ik vond de opbouw van het programma goed. Ook het werken in een kleine groep beviel me.
 • Stimuleerd en geeft richting aan mentale process van verandering en verkennen arbeidmarkt. Geeft verder goede tools (Linkedin, networking, pitch) om arbeidmarkt weer te betreden.
 • Erg interactief; geen ellenlange presentaties