Haal er uit wat er in zit. Uncover yourself!

Of het nou gaat om loopbaan, arbeidsmobiliteit, persoonlijke coaching of een teamtraining wij zorgen ervoor dat de schil wordt verwijderd en jij alle energie krijgt die in jezelf, jouw team of jouw bedrijf zit! VPSolutions is een bedrijf met een rijk verleden op het gebied van coaching en wij zetten onze ervaring op de meest creatieve manier in om maximale resultaten te behalen.

Your next step | What's next?

Online coaching

Met ingang van augustus 2020 is VPSolutions gestart aan een online-loopbaanprogramma, 'Your next step', ook bekend als 'What's next?'. Dit onlineprogramma helpt je je volgende stap maken in je loopbaan. Misschien sta je op het punt dat je graag iets anders wil. Hoe wil jij jouw (werkende) leven verder inrichten? Wil je misschien minder werken? Of in een andere vorm, een heel ander vak? Mogelijk denk je aan vrijwilligerswerk, een rol als ondernemer, of een combinatie van beide (hybride professional)? Dit programma gaat in op 3 verschillende onderdelen: Zingeving, de markt / netwerken en communicatie. Deze coaching is zowel groepsgewijs als individueel.


Lees meer over Your next step | What's next?

Career Switch

Outplacement

Een (gedwongen) loopbaanverandering raakt mensen. Banden verbreken met het oude bekende en nieuwe werelden instappen is spannend en geeft vaak ongewenste stress, maar dat mag gelukkig ook leuk zijn!  Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook kansen biedt. Nieuwe inzichten in jezelf, je talenten en je mogelijkheden. Hoe kan ik het verschil op de arbeidsmarkt maken, voor mezelf en voor anderen?


Lees meer over outplacement bij VPSolutions

Vital Start-up

Ondernemer worden

Vital Start Up, het programma voor startende ondernemers. In samenwerking met zeer ervaren experts op hun vakgebied hebben wij voor jou een onafhankelijk, individueel programma met aandacht voor alles wat jij nodig hebt om van jouw bedrijf een succes te maken. Experts begeleiden jou persoonlijk bij alles wat je tegen kan komen als startende ondernemer, samen met jouw coach kun je dan kiezen waar jij het beste mee geholpen wordt: ondernemersplan, juridische randvoorwaarden, digitale visitekaartje, acquisitie begeleiding, dit alles onder begeleiding van jouw persoonlijke coach.


Lees meer over ondernemer worden

Persona Coaching

Regie voor het leven

Loop je vast? Misschien graaf je jezelf al veel te lang vast in een ongewenst gedrag of patroon? Kortom, er is iets wat je niet wilt, of er is iets niet wat je wel wilt. Een gevoel van onmacht, een “ongelukkig zijn” over iets groots of minder groot, stress, waar je al van alles hebt geprobeerd om eruit te komen, maar dat (nog) niets werkte? Ongeacht hoe dit ontstaan is heeft dit zowel impact op zowel je privestuatie als op je werk. Hiervoor gebruiken wij PERSONA, dit is een coachingsmethodiek waarmee je in 1 sessie tot de kern en de oplossing van het probleem doordringt. Het is laagdrempelig, snel, hands-on, maatwerk, inzichtelijk en gegarandeerd dat je met een oplossing de deur uitloopt. Kortom: JE KRIJGT REGIE VOOR HET LEVEN, in de dubbele betekenis van het woord…….


Lees meer over Persona

Let's work it out

Mediation

Soms ontstaan er situaties die ‘gewoon’ opgelost moeten worden omdat ze doorwerken in de samenwerking ofwel de samenwerking zelfs onmogelijk maken. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen: “van conflict naar contact”.


Lees meer over Mediation

Vital Career

Coaching

Soms zit je gewoon even vast. Heb je een sparringspartner nodig die met je meekijkt en reflecteert in plaats van door te denderen. Is hetgeen je doet, nog wel wat je wilt? Wat zou er anders mogelijk zijn? Waar krijg je energie van en hoe ziet de realiteit eruit? Zijn er zaken waar je tegenaan loopt in je baan die je beter of anders zou willen doen om nog beter te kunnen gaan functioneren?


Lees meer over Vital Career

Team dynamics

Teamtrainingen

Teams hebben binnen organisaties een eigen dynamiek. Daarom is het ook zo leuk om met een team gezamenlijk iets te doen. Of dit nou om teambuilding, het aanleren van een specifieke vaardigheid of over de (gedrags) cultuur gaat, het levert altijd  een sterker teamgevoel op. Dat dit goed is voor de samenwerking en dus voor de resultaten, is bekend.  


Lees meer over Teamtrainingen


Waarom VP?

 • Astrid Wassenaar, BelevingsStrateeg
  "Mooi om te ervaren hoe een groep mensen die elkaar niet kennen, in een compacte sessie zulke nuttige, rake en betrokken feedback kan geven om zo te komen tot ieders prachtige eigen merk!"
  Astrid Wassenaar, BelevingsStrateeg
 • Astrid Wassenaar, Experience Strategist
  "It's nice to experience how a group of people who don't know each other can give such useful, good and relevant feedback in a compact session in order to arrive at everyone's wonderful own brand!"
  Astrid Wassenaar, Experience Strategist
 • Job de Braak
  “VPSolutions heeft mij, na overtollig verklaard te zijn, bijgestaan in het vinden van nieuw werk. VPSolutions heeft dit op een professionele en tegelijkertijd persoonlijke manier aangepakt. Door positieve motivatie en een theoretische onderbouwing van de fase en gevoelens waarin ik in/mee zat kon ik beter begrijpen en accepteren wat er met mij gebeurde. Door structuur in het solliciteren te brengen waren mijn dagen gevuld en was ik in staat om steeds beter naar mijn ideale baan te zoeken. Het vinden van die baan is gelukt in de door VPSolutions voorspelde tijdspanne. VPSolutions was voor mij een vangnet en heeft mij het vertrouwen gegeven om mijn eigen richting te volgen.”
  Job de Braak
 • Job de Braak
  “After being declared redundant,VPSolutions assisted me in finding new work. VPSolutions tackled this in a professional and at the same time a personal way. Through positive motivation and a theoretical underpinning of the phases and feelings I had, I was able to better understand and accept what happened to me. By putting structure in applying for jobs, my days were filled and I was able to search for my ideal job more and more. Finding that job was successful in the time frame predicted by VPSolutions. VPSolutions was a safety net for me and gave me the confidence to follow my own direction.”
  Job de Braak
 • Frank Verdouw Group Financial Controller
  “De gesprekken met Elles hebben me behoorlijk geprikkeld en haar vragen en inzichten hebben me direct of indirect verder geholpen in mijn dagelijkse leven. We hebben vooral praktijkvoorbeelden gebruikt uit mijn zakelijke en privéleven, en de inzichten uit de gesprekken heb ik in de weken volgend op onze gesprekken meteen in de praktijk gebracht. Door de persoonlijkheidsanalyse heb ik geleerd beter te onderkennen waar mijn kracht ligt en hoe ik die kan gebruiken om mezelf te onderscheiden en om mezelf handig te positioneren in voor mij moeilijke of nieuwe omstandigheden. Ik raad iedereen aan dit te doen; een goed coachingstraject brengt je op een hoger niveau!”  
  Frank Verdouw Group Financial Controller
  CRH Europe Products & Distribution
 • Frank Verdouw Group Financial Controller
  “The conversations with Elles have really stimulated me and her questions and insights have helped me directly or indirectly in my daily life. We mainly used practical examples from my business and private life, and I immediately put the insights from the conversations into practice in the weeks following our conversations. Through the personality analysis I have learned to better recognize where my strength lie and how I can use them to distinguish myself and to position myself conveniently in circumstances that are difficult or new for me. I advise everyone to do this; a good coaching process takes you to a higher level!”  
  Frank Verdouw Group Financial Controller
  CRH Europe Products & Distribution
 • Goede onderwerpen, brede content, deskundige coaches.
 • De diversiteit van de onderwerpen en tijd tussen de verschillende meetings. De kwaliteit van de trainers.De diversiteit in de groep deelnemers.
 • Het helpt me bij het vormgeven van mijn plannen en volgende stappen
 • Ik vond de opbouw van het programma goed. Ook het werken in een kleine groep beviel me.
 • Stimuleerd en geeft richting aan mentale process van verandering en verkennen arbeidmarkt. Geeft verder goede tools (Linkedin, networking, pitch) om arbeidmarkt weer te betreden.
 • Erg interactief; geen ellenlange presentaties