Het Stressprofiel is een online vragenlijst en geeft inzicht in het volgende; Stressoren/factoren die het meeste invloed hebben op de persoonlijke stressbeleving. Hierbij kan gekeken worden naar de werkomgeving, maar ook naar stressoren in de privésituatie.

Het stressgerelateerde gedrag dat iemand vertoont en hoe men hier op een constructieve manier mee om kan gaan. Hoe men zowel op de korte als op langere termijn een gerichte aanpak of wel coping strategieën, kan inzetten. De ontstane inzichten vormen de basis voor verdere optimalisering van persoonlijk stressmanagement om zo schadelijke stress en een burn-out te vermijden. Men leert beter met stress om te gaan. Daarnaast leert men om belastingen die stress veroorzaken en die niet kunnen worden uitgeschakeld hanteerbaar te maken.