Career Check

Soms heb je de behoefte om te sparren over je loopbaan. Waar sta je nu en waar wil je naar toe? Even nadenken en stilstaan bij je loopbaan. Terugkijken, stilstaan bij het nu en vooruitkijken. Handvatten meegeven voor het ondernemen van toekomstige actie. De gesprekken zijn gericht op een brede en duurzame inzetbaarheid.

In  3 gesprekken wordt teruggekeken op loopbaan (cv), stilgestaan bij het nu en vooruitgekeken naar wat je in de toekomst wil.  Door in de gesprekken te reflecteren op banen uit het verleden (wat neem je eruit mee), hoe sta je nu ten opzichte van je loopbaan, en wat wil je voor je toekomst? komen we tot een gericht actieplan, bijvoorbeeld opleidingskeuze, netwerkgesprekken, interne oriëntatie etc.

Duur:

3 gesprekken van 1,5 uur. Af te ronden binnen 2 maanden. 

Middelen:

Zodra het nodig is worden persoonlijkheids/waarden questionnaires gebruikt om in kaart te brengen waar jouw belangen liggen. Er wordt altijd gekeken naar kwaliteiten en mogelijke valkuilen. 

Get togethers:

Bij de spiegelgesprekken kun je gebruik maken van de “get togethers” als Linkedin en de Brand Game. Een up to date profiel en weten wat je wilt in de arbeidsmarkt is een belangrijk resultaat van de spiegelgesprekken. Deze bijeenkomsten worden naar behoefte en aantal deelnemers gepland en ingevuld. 

Resultaat:

Looking back, looking forward. Een beeld van de te ondernemen stappen voor een bewuste volgende stap in je loopbaan.